top of page

GIH

2015ean NBEk gure planeta leku hobea bihurtzeko landu behar ditugun helburuak finkatu zituen, Garapen Iraunkorrerako Helburuak (GIH). Helburu horiek 17+1 dira:

GJH_1.png

 

 

 

Pobrezia desagerraraztea, mundu osoan eta dituen forma guztietan.

GJH_4.png

Kalitatezko hezkuntza inklusiboa eta bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea guztientzat.

GJH_7.png

 

 

Denok energia arrazoizkoa, fidagarria, iraunkorra eta modernoa eskuratzeko aukera izan dezagula bermatzea

GJH-10.png

Herrialdeen barneko eta herrialdeen arteko desberdinatsunak murriztea.

GJH_13.png

 

 

 

 

Premiazko neurriak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko.

GJH_17.png

 

Garapen iraunkorrerako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justizia eskuratzeko aukera errazta, eta erakunde eraginkorrak, arduratsua eta inklusiboak eratzea maila guztietan.

GJH_2.png

 

 

 

Bizitza osasungarria bermatzea eta guztion ongizatea sustatzea adin guztietan.

GJH_5.png

Generoen arteko berdintasuna lortzera, eta emakume eta neskato guztiak ahalduntzea.

GJH_8.png

Eutsitako hazkunde ekonomikoa, inklusiboa eta iraunkorra, enplegu oso eta produktiboa eta guztiontzako lan duina sustatzea.

GJH_11.png

Hiriak eta giza kokaguneak inklusibo, seguru, sendo eta iraunkorran izatea lortzea.

GJH_14.jpg

 

Ozeano, itsaso eta itsas baliabideak zaintzea eta modu iraunkorrean erabiltzea, garapen iraunkorrerako.

GJH_16.png

Garapen Iraunkorrerako Munduko Ituna ezartzeko bitartekoak sendotzea eta itun hori suspertzea.

3._Osasuna_eta_Ongizatea.png

Bizitza osasungarria bermatzea eta guztion ongizatea sustatzea adin guztietan.

 

GJH_6.png

Uraren eta saneamenduaren erabilgarritasuna eta kudeaketa iraunkorra bermatzea.

GJH_9.png

Azpiegitura sendoagoak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta iraunkorra bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.

GJH_12.png

Kontsumo- eta ekoizpen-modalitate iraunkorrak bermatzea.

GJH_15.png

Lurreko ekosistemen erabilera iraunkorra babestea, berrezartzea eta sustetzea, basoak iraunkortasunez kudeatzea, desertifikazioari aurka egitea, kurren degradazioa geldiaraztea eta hori bira ematea, eta biodibertsitate-galera galdiaraztea.

GJH_18.jpg

Euskararen eta euskal kulturaren garapena eta gaikuntza eleaniztasuna.

bottom of page